28 ГОДИНИ ТЪРГОВИЯ И СЕРВИЗ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И КОНСУМАТИВ

ДАРИС МС ЕООД е българска компания, основана през 1996 г., приемник на фирма, основана през 1991 г.

Дейността на фирмата е насочена към търговия и сервиз на медицинска апаратура и консуматив. „ДАРИС-МС” е упълномощен представител за продажби и сервиз на утвърдени фирми-производители, локализирани в Европа и САЩ.

Във фирмата работят висококвалифицирани служители, разпределени в отдели ръководство, продажби, сервиз, счетоводство, логистика, администрация . Качественото обслужване на клиентите и поддръжката на предлаганата апаратура винаги са били основна цел на фирма „ДАРИС-МС”, поради което специалистите преминават редовни обучителни курсове и се сертифицират от фирмите-производители.

Дружеството разполага с всички необходими ресурси за бърза реакция и адекватно обслужване на територията на цялата страна. Фирма „ДАРИС-МС” е сертифицирана по ISO 9001:2008 от 2006г. и Ресертификация по версия на ISO 9001:2015 от 2018 г. /Виж Политика по качество на ДАРИС – МС ЕООД/, притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от ИАЛ; лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения издадена от АЯР; разрешение за склад за хирургични инструменти и принадлежности.

Политика по качество на Дарис - МС ЕООД

партньори

client
client
client
client