ПАРТНЬОРИ

KLS Martin Group, Германия


Високотехнологични хирургически лазерни системи

Електроножове и коагулатори

Операционни лампи

Модуларни операционни зали

Импланти

Контейнери за стерилизация

Хирургичен инструментариум за всички операционни специалности

Дентални резорбируеми импланти

ON-LINE КАТАЛОГ
Background Image

Високотехнологични хирургически лазерни системи

НАУЧИ ОЩЕ
Background Image

Електроножове и коагулатори

НАУЧИ ОЩЕ
Background Image

Операционни лампи

НАУЧИ ОЩЕ
Background Image

Модуларни операционни зали

НАУЧИ ОЩЕ

General Medical Merate S.p.A, Италия


Дигитални графични и графично-скопични рентгенови апарати

Графични и графично-скопични рентгенови апарати с директна дигитализация (плосък панел)

Аналогови графични и графично-скопични рентгенови апарати

Мобилни графично-скопични дигитални рентгенови апарати С-рамена

Мобилни графични рентгенови апарати (кугели)

Giotto - Дигитална мамографска система с томосинтеза  и стереотаксична биопсия, включително в легнало положение /prone position biopsy/

ON-LINE КАТАЛОГ

Vyaire


Спирометрия

Пълно функционално изследване на дишането

Кардиореспираторни / Стрес тест системи

ON-LINE КАТАЛОГ

Natus, САЩ


Апарати за неврофизиология- ЕЕГ, ЕМГ, ИОМ(Nicolet Biomedical) 

Системи за изследване на съня – Sleep, LTM

Неонатални монитори за проследяване на мозъчната активност

Над 60 години опит в електродиагностиката обуславят водещото място на фирмата в ЕЕГ и ЕМГ апаратите за функционално изследване на централна и периферна нервна система. 
ON-LINE КАТАЛОГ

Schearer Medical AG, Швейцария


Schaerer Medical е водеща швейцарска фирма-производител на мобилни операционни маси, медицинско оборудване и специализирани аксесоари за всички хирургични дисциплини.  С над 100 години опит в производството на мобилни операционни маси, Schaerer Medical е надежден партньор за медицински професионалисти. 
ON-LINE КАТАЛОГ

Swedish Medical Imaging Devices AB, Швеция


Мобилна бипланарна система за флуроскопия в реално време, незаменима в ортопедията и гръбначната хирургия.

ON-LINE КАТАЛОГ

Spectrum Dynamics / BIOSENSORS, САЩ


D-SPECT® - Гама камера предназначена за изобразяване на миокардната перфузия (MPI) посредством цифрова нуклеарна динамична еднофотонна емисионна компютърна томография

ON-LINE КАТАЛОГ

За ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАШ СЪТРУДНИК